Święty Jan Paweł II w obronie zagrożonej rodziny

Data utworzenia: 2018-03-07
Wszystkich odsłon: 8

Senator Czesław  Ryszka


Treść

W poniedziałek 5 marca w świetlicy przy OSP w Bieruniu odbył się wykład Senatora Czesława Ryszki pt. „Święty Jan Paweł II w obronie zagrożonej rodziny” wykład został skierowany przede wszystkim dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Bieruniu, ale przyjść mogli również inni chętni. W czasie wykładu Senator opowiedział o Janie Pawle II, którego choroba i cierpienia jakiego doświadczał na końcu swojego życia stały się prawdziwym przykładem na sens cierpienia. Senator przypomniał słuchaczom słowa pieśni „W krzyżu cierpienie, w krzyżu zbawienie, W krzyżu miłości nauka” oraz to jak właśnie przykład cierpienia Jana Pawła II spowodował, że na placu Św. Piotra zabrzmiały okrzyki „Santo Subito”. Opowiadając o Janie Pawle II Senator przypomniał że papież Polak jako pierwszy dostrzegał zagrożenia jakim podlega rodzina i o tym mówił. A zagrożenia, którym podlega są bardzo poważne i mogą doprowadzić do upadku a przynajmniej znacznego zmniejszenia roli rodziny w społeczeństwie. Rodzina to od początku świata najbardziej sprawdzone rozwiązanie. Bez rodziny nie byłoby społeczeństwa, narodu i państwa. Senator podkreślił trzy podmioty, których działalność jeżeli jest skierowana przeciwko rodzinie i jest to działalność bardzo skuteczna. Pierwszym jest pewne grono naukowców, drugą polityków i parlamentarzystów, którzy tworzą nie zgodne z naturą prawo a trzecią media i te wielu przypadkach promują model życia przeciwny rodzinie i są w tym bardzo skuteczne. Polsce jak do tej pory udaje się unikać wprowadzenia niszczących rodzinę praw ale takich wyjątków jest niewiele. Unia Europejska poprzez swoje rezolucje próbuje narzucić państwom członkowskim szkodliwe dla rodziny rozwiązania prawne. Jednak nie zawsze się jej udaje wyjątkami są Polska, Irlandia, Malta, Węgry, w innych krajach niestety udało się wprowadzić przepisy niekorzystne i osłabiające rodzinę, np. przepisy o związkach partnerskich, ułatwione procedury aborcyjne lub eutanazję. Prawo Polskie wspiera rodzinę, wspiera ja również Rząd Polski przez swoje programy tj. 500+ i za to między innymi jesteśmy w UE ale i poza nią bardzo mocno atakowani. Walka o rodzinę i wartości chrześcijańskie z cywilizacją śmierci stała się faktem. Instytucja rodziny, powinna to przetrwać istnieje najdłużej na świecie i to jest dobra wiadomość. My Polacy musimy być jednak świadomi swojej ważnej roli w tym trudnym dla rodziny okresie.

Janusz Jabłoński

Sentor Czesław Ryszka