Święto 3 Maja w Tychach

Data utworzenia: 2018-05-04
Wszystkich odsłon: 21

3 Maja


Treść

W majowy poranek Tyszanie i klubowicze Gazety Polskiej,  zebrali się na zorganizowanym przez tyski klub GP wspólnym trzeciomajowym śpiewaniu. Wspólne śpiewanie było poprzedzone udziałem w Mszy Św w kościele Św. Jana Chrzciciela. Podczas Mszy dokonano odnowienia Ślubów Jasnogórskich a w czasie modlitwy wiernych modloną się słowami modlitwy Piotra Skargi. Około godz. 9.45 na pl. Konstytucji 3 maja odśpiewano patriotyczne pieśni: „Witaj majowa jutrzenko”, „Pieśń konfederatów barskich”. „Marsz Polonia”.

Przewodniczący Klubu Gazety Polskiej w kilku zdaniach podkreślił znaczenie konstytucji 3 Maja dla Polski i Europy oraz odczytał jej fragment.

"3 maja 1791 roku Sejm Wielki po burzliwej debacie przyjął Ustawę Rządową, która przeszła do historii, jako Konstytucja 3 Maja. Ustanowiony wówczas akt był pierwszą ustawą zasadniczą w Europie i drugą taką na świecie. Konstytucja 3 Maja stanowiła ogromny przełom w ówczesnej Polsce i doprowadziła do znacznego wzmocnienie państwa polskiego. Historia nasza pokazuje, że wielkie rzeczy są najczęściej wynikiem solidarnego działania całego narodu.

W tworzenie Konstytucji 3 Maja zaangażowani byli najwybitniejsi przedstawiciele elit świeckich oraz duchownych.

Stanisław Małachowski, Hugo Kołłątaj , Ignacy Potocki , Stanisław Staszic

Julian Ursyn Niemcewicz oraz król Stanisław August Poniatowski

Kostytucja 3 Maja była wyrazem dążeń oraz pragnień Polaków o państwie prawa, Państwie bezpiecznym i sprawiedliwym . Majowe święto dla wszystkich Polaków jest dniem wyjątkowym. Dzień 3 maja ustanowiono świętem narodowym w dowód pamięci o przodkach, którzy pragnęli ocalić kraj przed upadkiem. Posłowie zebrani na Sejmie Czteroletnim w Warszawie uchwalili konstytucję. Oto wynik pracy Sejmu Czteroletniego:

1. RELIGIA PANUJĄCA Religią narodową panującą jest i będzie wiara święta rzymska katolicka ze wszystkimi jej prawami.

2. SZLACHTA, ZIEMIANIE Szanując pamięć przodków naszych pierwszeństwa w życiu prywatnym i publicznym uroczyście zapewniamy.

3. MIASTA I MIESZCZANIE Prawo na teraźniejszym sejmie zapadłe, pod tytułem: „Miasta nasze królewskie wolne w państwach Rzeczypospolitej” w zupełności utrzymane mieć chcemy.

4. CHŁOPI, WŁOŚCIANIE Lud rolniczy, spod którego najobfitsze bogactw krajowych źródło – pod opiekę prawa i rządu krajowego przyjmujemy.

5. RZĄD, CZYLI OZNACZENIE WŁADZ PUBLICZNYCH Wszelka władza w społeczności ludzkiej początek swój bierze z woli narodu.

6. SEJM, CZYLI WŁADZA PRAWODAWCZA Sejm, czyli stany zgromadzone, na dwie izby dzielić się będą: na Izbę Poselską i na Izbę Senatorską pod prezydencją Króla.

7. KRÓL, WŁADZA WYKONAWCZA Żaden rząd, nawet najdoskonalszy, bez dzielnej władzy wykonawczej stać nie może. Władzę najwyższego wykonywania praw – Królowi w radzie jego oddajemy.

8. WŁADZA SĄDOWNICZA Nowy kodeks praw cywilnych i kryminalnych przez wyznaczone przez Sejm osoby spisać rozkazujemy.

9. REGENCYA Sejm wyznaczy Królową do zastąpienia Króla w obowiązkach.

10. EDUKACJA DZIECI KRÓLEWSKICH Synowie królewscy, których do następstwa Tronu Konstytucja przeznacza, są pierwszymi dziećmi Ojczyzny, przeto baczność o dobre ich wychowanie do Narodu należy.

11. SIŁA ZBROJNA NARODOWA Naród winien jest sobie samemu obronę od napaści i dla przestrzegania całości swojej. Wszyscy przeto obywatele są obrońcami całości i swobód narodowych.

12. Konstytucja zniosła Liberum Veto, usprawniła sejm i wprowadziła trójpodział władzy a wolną elekcję zastąpiła dziedziczeniem tronu.

Marszałkowie sejmowi wydali 7 maja uniwersał ogłaszający uchwalenie konstytucji. Głosił on m.in.:

Ojczyzna nasza już jest ocalona. Swobody nasze zabezpieczone. Jesteśmy odtąd narodem wolnym i niepodległym. Opadły pęta niewoli i nierządu „

Konstytucja 3 Maja pokazuje że nie mamy się czego wstydzić, to co cechuje nasz kraj już od wieków to przywiązanie do wiary, szacunek dla życia i wola ochrony wspólnych wartości. Niestety współczesna Europa znacznie od takich standardów odbiega i wprowadza swoje. Dla tego powinniśmy być dumni z Polski My Polacy stoimy na straży chrześcijańskich wartości szanujemy każde życie a nie hołdujemy śmierci, chronimy drzewa a nie ich szkodniki.

W  czasie uroczystości rozdano 30 śpiewników, które przygotowała radna Ewa ęglarz. Spotkanie poprowadzili Radna Ewa Węglarz, Przewodniczący Klubu GP Janusz Jabłoński a akompaniament muzyczny zapewnił Janek Pluta. Spotkanie zakończono hymnem.

W Tychach odbyły się również miejskie uroczystości obchodów Święta 3 Maja oraz rocznicy wybuchu Trzeciego Powstania Śląskiego, uroczystości odbyły się na Placu Wolności oraz pod pomnikiem Powstańców w Czułowie W czasie uroczystości, które odbyły się na Placu Wolności delegacja Klubu Gazety Polskiej złożyła kwiaty pod pomnikiem Powstańca Śląskiego .

 

Janusz Jabłoński

Fotorelacja: Jan Wójcik 

3 maja

3 maja

3 maja

3 Maja