10 kwietnia – Warszawa

Do Warszawy na obchody tragedii z 10 kwietnia 2010 roku za pośrednictwem tyskiego klubu GP udało się wiele osób z Tychów, Lędzin, i Orzesza (70 osób) . Takich reprezentacji było znacznie więcej a ilość ludzi, którzy przybyli uczcić pamięć poległych z 10 kwietnia przekroczyła kilkadziesiąt a może nawet sto tysięcy. Niestety na główne obchody odbywające się na Placu…